Trender inom spelutveckling - Vad kan vi förvänta oss?

Spelutveckling är något som får alltmer uppmärksamhet i svenska medier och i samhällsdebatten och det är inte konstigt. Tack vare bland annat nätcasinon, spelbolag och dataspelsföretag har efterfrågan på spelutveckling, och då förstås också spelutvecklare vuxit explosionsartat under de senaste tjugo åren. Det svenska spelundret är inte bara en slogan, det är något som faktiskt har hänt och som händer. Det finns otaliga exempel på mer och mindre avancerade spel på marknaden som utvecklats i Sverige, av svenska spelutvecklare för svenska spelare.

Spelutveckling som fenomen har funnits länge och datoriserade spel har funnits mycket längre än internet men det var med Internets framväxt under 90-talet som spelutvecklingen började ta fart på allvar, för att sedan fullkomligt explodera under de kommande årtiondena. Den snabba utvecklingen av spelbranschen i Sverige har gjort den till en viktig del av näringslivet och också medfört att det etablerats en hel del utbildningar som fokuserar på just spelutveckling. I den här artikeln ska vi gå igenom lite om hur spelbranschen fungerar och vilka trender som vi ser inom just spelutveckling.

VR casino

Spelbranschen de två senaste årtiondena

Den snabba utvecklingen inom spelbranschen i Sverige har gjort kompetenta spelutvecklare till en bristvara. Detta har i sin tur medfört att spelutvecklarna fått mycket bra arbetsvillkor, vilket i sin tur gjort att det vuxit fram många nya utbildningar för just spelutvecklare. Trots att utbildningarna blivit fler och att det kommit ut fler spelutvecklare på marknaden så har efterfrågan hela tiden legat före utbudet, och det har gjort att löneläget för spelutvecklarna har fortsatt att vara mycket gott. 

Att spelutvecklare tjänar bra med pengar är en viktig del av trenden inom spelutveckling för med hög status kommer de bästa hjärnorna och det har gjort att trenden mot mer avancerade slots som med mer kreativa koncept har vuxit i styrka. 

Nuläge i spelutveckling: Vilka trender är de starkaste

De starkaste trenderna inom spelutveckling i början på 20-talet är att spelen blir allt mer interaktiva. Inom alla typer av spel är det allt vanligare att spela mot, eller med, riktiga människor man kan kommunicera med över internet. Alla spel är nämligen uppkopplade över internet numera, men det var en trend som slog igenom redan innan 20-talet. En annan del av nuläget är att den som spelar på sport kan göra det i realtid, man kan satsa pengar på händelser under en viss match eller tävling. För att det ska fungera krävs avancerade system och förstås också bra uppkopplingar som gör att man kan följa sporten i realtid. 

Framtiden: Vilken utveckling kan vi förvänta oss? 

Det är alltid svårt att spekulera om framtida trender men vad man kan göra är att extrapolera de trender som redan finns och då försöka dra slutsatser om framtiden. Vår slutsats här blir förstås att spelutvecklingen kommer att bli allt mer avancerad, mer interaktiv och att det därmed kommer att bli allt mer statusbetonat att vara spelutvecklare. Spelutveckling har framtiden för sig, det är vi helt säkra på.